DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare
a) Compartiment salarizare:
-1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
-1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
b) Compartiment personal
– 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
descarcă documentul …