ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE DOSARE pentru ocuparea posturilor de medic specialist / medic primar – specialitatea medicină internă, normă întreagă, perioadanedeterminată din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Direcția studii clinice, Compartiment evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Direcția Farmacovigilență și Managementul Riscului, Serviciul evaluare
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
descarcă documentul …