I. Direcția procedură națională:
1. Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment eficacitate și siguranță non-clinică:
– 2 (două) posturi medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
2. Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente:
– 1 (unu) post medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
II. Direcția proceduri europene:
Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment calitate medicamente:
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
III. Direcția studii clinice:
Compartiment administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman:
– 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …