DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
– 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …