DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
– 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist primar (farmacie clinică) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …