DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE:
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …