DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, snormă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
– 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …