DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …