DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
– 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
b) Serviciul administrare procedură națională
– 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
citeste documentul …