– expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment procedură centralizată
citeste documentul …