Anunț privind rezultatele dupǎ susţinerea probelor (proba scrisă și proba interviu) pentru ocuparea postului de medic primar- specialitatea medicină de laborator , perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
citeste documentul …