DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP:
– 1 (unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …