DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, s normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, perioadă nedeterminată.
Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …