DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
– 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …