DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), experiență fabricație medicamente de uz uman, normă întreagă perioadă nedeterminată;
b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …