DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene
a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …