ANUNȚ rezultat selecţie dosare Direcția juridica și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată):
Serviciul legislație sesizări și relații internaționale
– 1 (unu) post consilier juridic debutant (specializare drept)
citeste documentul …