DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
– 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
– 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
– 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente :
– 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
citeste documentul …