AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, urmatoarele posturi cu functie de executie, vacante din statul de funcţii:
– 1 (unu) post subinginer I
– 1 (unu) post inginer gr.I
citeste documentul …
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de subinginer I …
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de inginer gr I …