AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, urmatoarele posturi cu functie de executie, vacante din statul de functii:
– 1 (unu) post economist specialist IA,
– 1 (unu) post economist debutant,
– 1 (unu) post inginer gr. II.
citeste documentul …
bibliografie ec deb.2017-DETM …
bibliografie economist spec.IA2017-BAI …
bibliografie ing. gr. II 2017-DM …