Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 314 / 16.04.2021, Partea a III-a, respectiv:
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
1. Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ:
– 1 (unu) post, consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept) perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post, consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept), perioadă nedeterminată;
2. Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale:
– 1 (unu) post, consilier juridic debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, (drept), perioadă nedeterminată.
citeste documentul …