1 (unu) post de referent de specialitate gr.II promovare în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate;
citeste documentul …