12.07.2022
În atenția persoanelor interesate
Pe data de 7 iulie a.c, a fost semnat Acordul de Cooperare între Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și Organizația de Serializare a Medicamentelor din România (OSMR), de către Răzvan Mihai Prisada, președinte ANMDMR și Dan Zaharescu, președinte OSMR, în prezența domnului Laurențiu Mihai, director general OSMR.
Având în vedere importanța deosebită pe care implementarea Directivei privind Medicamentele Falsificate o are pentru toate părțile implicate: producători de medicamente, Deținători de Autorizație de Punere pe Piață (DAPP), Deținători de Autorizație de Import Paralel (DAIP), Utilizatori Finali (farmacii, spitale, centre de dializă, distribuitori angro, DAIP) și furnizori de soluții software, colaborarea eficientă a celor două entități, cu responsabilități împărțite conform legislației în vigoare, a fost și este în continuare esențială pentru o implementare cu succes a proiectului la nivel național.
Acest Acord de Cooperare subliniază importanța pe care ambele organizații o acordă Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) al cărui scop îl reprezintă prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, asigurând astfel accesul pacienților la medicamente autentice.