16.05.2022
În atenția persoanelor interesate
Aspecte importante ale ședinței Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) din perioada 2-5 Mai 2022.
descarcă documentul …