19.04.2022
În atenția persoanelor interesate
Aspecte importante ale ședinței Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) din perioada 4 – 7 Aprilie 2022
descarcă documentul …