26.10.2021
În atenția persoanelor interesate
Vă informăm că, începând cu data de 25.10.2021 în conformitate cu art. 12 alin. (4) din H.G. nr. 1130/22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. nr. 1013/22.10.2021, accesul persoanelor cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiile autonome și operatorilor economici cu capital public, este permis:
– doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
– celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
– celor care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
– celor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (în acest caz, persoana va face dovada infectării cu virusul SARS-COV-2).
descarcă documentul …