> Anunturi importante – Dispozitive medicale
> Legislatie – Dispozitive medicale
> Formulare si tarife – Dispozitive medicale
> Regulamentele Europene privind dispozitivele medicale
> Marcaj CE
> Definitii si clasificare dispozitive medicale
> Inregistrare dispozitive medicale in baza nationala de date
> Eliberare aviz de vama
> Eliberare aviz de donatie
> Emitere negație
> Vigilenta
> Supraveghere piata
> Supraveghere in utilizare
> Investigatie clinica
> Organisme notificate
> Avize de functionare
> Emitere aviz de utilizare
> Emitere buletin de verificare periodica
> Raporteaza un incident
> Certificate de conformitate CE falsificate / Copii falsificate ale unor certificate de conformitate CE emise de Organisme Notificate
> Desemnare laboratoare de referință ale Uniunii Europene
> Sponsorizari – Dispozitive medicale
> Baza nationala de date a dispozitivelor medicale