> Anunturi importante – Dispozitive medicale
> Legislatie – Dispozitive medicale
> Formulare si tarife – Dispozitive medicale
> Marcaj CE
> Definitii si clasificare dispozitive medicale
> Validare / Verificare înregistrare în Eudamed
> Inregistrare dispozitive medicale in baza nationala de date
> Avize de vama
> Avize de donatie
> Negații
> Vigilenta
> Supraveghere piata
> Supraveghere in utilizare
> Investigații clinice și studii referitoare la performanță
> Organisme notificate
> Avize de functionare
> Emitere buletin de verificare periodica / aviz de utilizare
> Certificate de libera vanzare
> Raporteaza un incident
> Certificate de conformitate CE falsificate / Copii falsificate ale unor certificate de conformitate CE emise de Organisme Notificate
> Desemnare laboratoare de referință ale Uniunii Europene
> Comunicări privind siguranța
> Sponsorizari – Dispozitive medicale
> Baza nationala de date a dispozitivelor medicale