ERATĂ
La anunțul nr. 13335/29.07.2021, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente, Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
În cuprinsul anunțului publicat în data de 29.07.2021:
La pag. 11-12, în loc de:
b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  • 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

  • Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
    • 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

g) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
h) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
Se va citi:
a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  • 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  • 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
e) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
La pag.15, în loc de:
Proba scrisă se desfășoară sub formă de test-grilă întocmit de comisia de concurs.
Se va citi:
Proba scrisă, pentru Directia proceduri europene, se desfășoară sub forma de sinteză, cu subiecte întocmite de comisia de concurs.

citeste documentul …