ERATĂ
La anunțul nr. 20510/17.11.2021
, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
În secțiunea: “7. BIROUL AUDIT INTERN” – (pag. 2)
În loc de:
“- 3 (posturi) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.”
Se va citi:
“3 (trei) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.”

2. În secțiunea: “Cerințespecifice și conditii generale pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă nedeterminată conform Ordinului M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare: (pag. 4 – pag. 5)
– 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
– diplomă de licenţă în specialitate;
– fără conditii privind vechimea minimă în specialitate;
– cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
– cunoştinţe de limba engleză nivel mediu scris, citit, vorbit;
– concurs pentru ocuparea postului. ”
În loc de:
“2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
Se va citi:
“- 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
– diplomă de licenţă în specialitate;
6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică;
– cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
– cunoştinţe de limba engleză nivel mediu scris, citit, vorbit;
– concurs pentru ocuparea postului”
citeste documentul …