La anunțul nr. 123210E/18.10.2023, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcției contractuale vacante de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic),normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției generale evaluare – autorizare, Direcția proceduri europene Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată, la secțiunea ” TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE” s-a constatat o eroare materială
descarcă documentul …