În cuprinsul anunțului publicat în data de 17.09.2021:
La pag. 1, în loc de:
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare proceduri europene / Compartiment informaţii medicamente și
– 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4.
Se va citi:
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment informaţii medicamente și
– 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4.
citeste documentul …