În cuprinsul anunțului nr. 13897/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia reglementare supraveghere piață, Serviciul reglementare, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
În cuprinsul anunțului 13897 publicat în data de 06 AUGUST 2021, în loc de:8
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE :DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE

  • 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  • 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
1. Voicu Mihaela Inspector de specialitate gr. IA ADMIS

Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
În cuprinsul anunțului 13897 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 09:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 09:00

citeste documentul …