04.11.2021
Raportările primite de la profesioniștii din domeniul sănătății referitoare la vaccinurile COVID-19 ne ajută să monitorizăm siguranța acestora și să obținem informații noi.
Dacă observați sau sunteți informați despre o reacție adversă suspectată la un pacient, raportați-o la https://covid19.anm.ro/.
Toate vaccinurile și medicamentele necesită monitorizarea siguranței și evaluarea continuă a raportului beneficiu-risc, după punerea acestora pe piață și pe tot parcursul ciclului de viață al medicamentelor.
Când raportați, asigurați-vă că menționați denumirea comercială și numărul lotului.
Să colaborăm pentru a face vaccinurile mai sigure pentru noi toți!
#MedSafetyWeek
#ReportaţiReacţiileAdverse
#reportsideeffects #patientsafety #ADRawareness