Reziltate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA RESURSE UMANE SI MANAGEMENTUL CALITATII
– referent tr.IA
citeste documentul …