ANUNȚ REZULTAT PROBĂ SCRISĂ
Direcția farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
– 1 (un) post de medic specialist, specialitatea medicină internă, normă întreagă, perioadă nedeterminată
descarcă documentul …