Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Serviciului monitorizare și raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
-1 (unul) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
citeste documentul …