Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Avizare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Directia Avizare
1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
citeste documentul …