Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
SERVICIUL EVALUARE
– 2 (două) posturi medic specialist, nivel studii S, perioadă determinată
– 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
BIROU GESTIONARE DATE
– 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
citeste documentul …