Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postulurilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției reglementare, Supraveghere piață din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
Serviciul Supraveghere Piață, Compartiment Vigilență
1 (unu) post de inspector de specialitate debutant
Serviciul Supraveghere Piață-UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea, UTI Mureș,UTI Timișoara
1 (unu) post de inspector de specialitate debutant/ UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea,UTI Mureș, UTI Timișoara
citeste documentul …