1. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT CALITATE MEDICAMENTE :
– 1 (un) post expert gr. II
2. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP :
– 1 (un) post expert gr. II
citeste documentul …
citeste documentul …