– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
citeste documentul …