– 2 (două) posturi de referent de specialitate gr. IA în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
citeste documentul …