Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/ examenul organizat în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru ocuparea urmǎtoarelor posturi vacante: 1 (unu) post de economist specialist IA, 1 (unu) post de inginer specialist IA şi 1 (unu) post de inginer gr.I.
citeste documentul …