04.11.2021
Se monitorizează permanent siguranța tuturor vaccinurilor / medicamentelor. Această supraveghere include evaluarea tuturor raportărilor primite de la pacienți și de la profesioniștii din domeniul sănătății, cu privire la reacțiile adverse suspectate.
Raportați la https://covid19.anm.ro/!
#MedSafetyWeek
#ReportaţiReacţiileAdverse
#reportsideeffects #patientsafety #ADRawareness