Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE DISPOZITIVE MEDICALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 424 /20.V.2021, Partea a III-a, respectiv:
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA / UTI IASI
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA / SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA/COMPARTIMENT VIGILENȚĂ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
-1 (unu) post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate fizica, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …