La Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România suntem dedicați menținerii transparenței în operațiunile noastre, în special în actualizarea paginii noastre web pentru a disemina publicului informații exacte și actuale. Această politică de transparență delimitează abordarea noastră privind actualizările paginii web, cuprinzând frecvența, responsabilitatea, nivelul de diseminare a informațiilor și orientări specifice pentru actualizarea documentelor esențiale, cum ar fi prospectele cu informații pentru pacienți (PIP), rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) și rapoartele publice de evaluare (RPE).
descarcă documentul …