Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
– 1 (unu) de post de medic primar, specialitatea pediatrie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice – Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice – Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
– 1 (unu) post de medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice – Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
– 1 (unu) post de medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartimentul evaluare medicală;
– 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene – Serviciul evaluare proceduri europene, Compartimentul evaluare procedură centralizată.
descarcă documentul …
descarcă Fisa de post – medic primar, specialitate oncologie medicala – DSC …
descarcă Fisa de post – medic primar, specialitate pediatrie – DSC …
descarcă Fisa de post – medic primar, specialitatea oncologie medicala – DETM …
descarcă Fisa de post – medic specialist, specialitatea oncologie medicala – DSC …
descarcă Fisa de post -medic specialist, specialitatea oncologie medicala – DPE …