ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE – DEAP, DSC, DPE, SCRP
AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255/ 07.XII.2021 Partea a III-a, respectiv:
1) DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
a) BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
– 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
– 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2) DIRECȚIA STUDII CLINICE, COMPARTIMENT EVALUARE CALITATE STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN
– 2 (două) posturi expert IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / industrie farmaceutică și cosmetică), minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3) DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP:
– 1 (unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată;
4) SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, BIROU COMUNICARE CU PRESA, ALTE PARTI INTERESATE SI SOCIAL MEDIA
– 1 (unu) post expert gr. 1A, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Stiințe Politice), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …