09.11.2022
În atenția tuturor importatorilor și distribuitorilor de dispozitive medicale
ANMDMR atenționează toți importatorii și distribuitorii de dispozitive medicale să nu introducă pe piața din România dispozitivele medicale de tipul: Hyaluronan Soft Tissue Filling Gel – Manorui Cross Linked / Non Cross Linked Hyaluronic Acid, fabricate de producătorul Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China dacă au intrat în posesia Certificatelor de conformitate CE falsificate nr. 2020-MDD/QS-008 pe Anexa II fără Secțiunea 4 din Directiva 93/42/EEC și nr. 2020-MDD/DE-025 pe Anexa II, Secțiunea 4 din Directiva 93/42/EEC care ar fi emise de Organismul Notificat 3EC International a.s., Slovacia (2265) la data de 2020-11-07, valabile până la data de 2025-11-06.
Pentru verificări proprii recomandăm părților interesate să verifice această informație pe site-ul Organismului Notificat 3EC International a.s., Slovacia (2265), accesând link-ul de mai jos:
Baza de date cu certificatele falsificate: https://www.3ec.sk/en/services/falsificates/.