13.12.2022
În atenția producătorilor, reprezentanților autorizați, operatorilor economici și a tuturor părților interesate
Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 1180 din 9 decembrie 2022 Ordinul Nr. 3539 din 24 noiembrie pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale și înregistrarea operatorilor economici în Baza europeana de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum și în baza națională de date și de derogare de la procedurile de evaluare a conformităţii.
Acest ordin poate fi regăsit și în secțiunea Legislație – Dispozitive medicale – Ordine de ministru.
Formularele de solicitare se pot descărca din secțiunea Formulare si tarife – Dispozitive medicale.